ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ 2021-2022

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ 2021-2022

λήψης

               Κατά τη φετινή σχολική χρονιά 2021-2022 θα λειτουργήσει στο Σχολείο μας Εκπαιδευτικός Όμιλος Γερμανικών (σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Άρθρο 89/ Ν. 4823/2021) με θέμα eTwinning / Vokabeln Lernen mit Web2” και υπεύθυνη την καθηγήτρια Γερμανικών του Σχολείου, κ. Φωτεινοπούλου Βασιλική. Σκοπός του ομίλου είναι η εκμάθηση Γερμανικών στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού προγράμματος eTwinning και η προετοιμασία των μαθητών για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας στα Γερμανικά (επίπεδο Α1-Α2). Οι εργασίες του ομίλου θα λαμβάνουν χώρα στο σχολείο μετά το κανονικό ημερήσιο πρόγραμμα κάθε Παρασκευή, την 7η -8η ώρα. Στον όμιλο συμμετέχουν 13 μαθητές και μαθήτριες από τη Β’ Γυμνασίου.