ΔΡΑΣΗ Α

 

Άξονας 8 "Συμμετοχή εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις" Ηλεκτρονική Τράπεζα Υλικού

 

Ηλεκτρονική Τράπεζα Υλικού από την Ενδοσχολική Επιμόρφωση (Σχ. Έτος 2021-2022)

 

.https://wakelet.com/wake/bilK_R15S8J-Ee71BlABH