Εκδήλωση ενδιαφέροντος για βάψιμο αιθουσών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     

   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ            Βόλος 13/11/2020      

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π&Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ              Αρ.:πρωτ.: 775                          

   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                         

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ                                                                                    

Ταχ. Δ/νση : Νεαπόλεως& Κοδριγκτώνος                                            

Τ.Κ. : 38334 – ΒΟΛΟΣ    Τηλ. : (24210)85714

E-mail: mail@4gym-volou.mag.sch.gr

Web Site: http://4gym-volou.mag.sch.gr/autosch/joomla15/

Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για τον ελαιοχρωματισμό

Έξι αιθουσών διδασκαλίας του 4ου Γυμνασίου Βόλου

       Σας γνωρίζουμε ότι το 4ο Γυμνάσιο Βόλου απευθύνει  πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για τον ελαιοχρωματισμό έξι αιθουσών διδασκαλίας σύμφωνα με την παρακάτω τεχνική έκθεση.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τεχνική έκθεση εργασιών 4ου Γυμνασίου Νεάπολης

       Λόγω της παλαιότητας του κτιρίου και των έντονων φθορών που έχουν προέλθει από την υγρασία στο 4ο Γυμνάσιο Βόλου πρέπει άμεσα να προβεί στο παρακάτω έργο.

Αποκατάσταση υγρασιών, αστάρωμα  και πλήρης ελαιοχρωματισμός έξι  αιθουσών διδασκαλίας και έξι εσωτερικών θυρών.                                                                                

       Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε τις προσφορές από 17/11//2020 ημέρα Δευτέρα   ως και 20/11/2020 ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 11:00 π.μ. στο σχολείο μας. Νεαπολέως και Κοδριγτώνος ΤΚ. 38334 Νεάπολη Βόλου.

Για το σχολικό Συμβούλιο του 4ου Γυμνασίου Βόλου

                                                                                                                        Ο Διευθυντής

                                                                                                                    Βαρνάβας Γεώργιος

                                                                                                                    Med  Μαθηματικός