Ετικέτα Ποιότητας e-Twinning

  • Εκτύπωση

   

  

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-2014, ομάδα που αποτελούνταν από 20 μαθητές του σχολείου μας συμμετείχε σε πρόγραμμα διεθνούς συνεργασίας-eΤwinning-με άλλα πέντε σχολεία της Ευρώπης. Οι χώρες με τις οποίες συνεργαστήκαμε ήταν : η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Τουρκία, η Νορβηγία και η Πολωνία.

O τίτλος του προγράμματός μας ήταν «BigStepstowardsPeaceandTolerance» ή αλλιώς «Μεγάλα βήματα προς την Ειρήνη και την Ανεκτικότητα». Το πρόγραμμα είχε σκοπό να βοηθήσει στη δημιουργία ενός καλύτερου, ειρηνικού κόσμου όπου οι άνθρωποι είναι πιο ανεκτικοί, έχουν κατανόηση και οι διαφορές αντιμετωπίζονται ως ο πλούτος όλης της ανθρωπότητας. Εκπαιδευτικοί και μαθητές που συμμετείχαν σε αυτό το έργο αποφύγανε στερεοτυπικές σκέψεις που έρχονται από το παρελθόν, ανακαλύψανε ομοιότητες και διαφορές στον τομέα του τρόπου ζωής, του πολιτισμού, της κουζίνας, της θρησκείας, της οικογενειακής ζωής, παραδοσιακών   χορών , λαϊκών τραγουδιών ... κλπ δείχνοντας έτσι την ευαισθητοποίηση και την ανοχή τους απέναντι στους άλλους με την ενίσχυση του διεθνούς διαλόγου με τους συμμετέχοντες στο έργο των άλλων χωρών-εταίρων.

Η προσπάθεια όλων όσων συμμετείχαν απέφερε αποτελέσματα πέρα από τα αναμενόμενα. Το σχολείο μας βραβεύθηκε με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας για την τελειότητα της εργασίας μας στο έργο eTwinning "Big Steps Towards Peace and Tolerance!". Αυτό σημαίνει πως η εργασία μας, η εργασία των μαθητών και του σχολείου μας έχει αναγνωριστεί στο  υψηλότερο Ευρωπαϊκό επίπεδο.  Το έργο μας θα εμφανιστεί σε έναν ειδικό χώρο της Ευρωπαϊκής Διαδικτυακής Πύλης στο www.etwinning.net.